CE znak za građevinske proizvode (CPR 305/2011/EU) – Ocenjivanje usaglašenosti

 

 

Građevinarstvo i prateće delatnosti su od strateškog značaja za ekonomiju svake države i predstavljaju jedan od bitnih pokazatelja njenog razvoja i životnog standarda. Da bi se obezbedio visok nivo kvaliteta usluga u ovoj oblasti neophodna je potpuna primena  CPR 305/2011/EU za građevinske proizvode.  CPR 305/2011/EU se odnosi na obezbeđenje slobodnog prometa građevinskim proizvodima u EU. Ovo se postiže preko usvajanja jedinstvenog tehničkog jezika koji se sastoji od harmonizovanih standarda i evropskih tehničkih odobrenja, preko kojih investitori i izvođači radova mogu da prikažu efikasnost radova/proizvoda, koje stavljaju u promet na tržištu EU. Ova direktiva se primenjuje na proizvode koji se ugrađuju trajno u građevinske radove (saobraćajnice, niskogradnja i visokogradnja i dr.).

Znak CE potvrđuje usklađenost/usaglašenost proizvoda sa zahtevima za koje je odgovoran izvođač radova, a odnose se na proizvod. S obzirom na činjenicu da izvođač radova/investitor ima krajnju odgovornost za usaglašenost radova/proizvoda, njima je potreban način na koji će obezbediti da svi ugrađeni proizvodi budu usklađeni sa zakonskim i drugim zahtevima i to im upravo pruža CE znak.

Zemlje članice EU neće ograničavati promet i upotrebu građevinskih proizvoda koji nose CE znak (osim ukoliko ne postoji validan dokaz neusaglašenosti proizvoda). CE znak se stavlja na proizvod pre isporučivanja proizvoda ili upotrebe proizvoda na tržištu EU. CE znak potvrđuje da su zadovoljeni sledeći uslovi za proizvod:

  • Mehanička izdržljivost i stabilnost,
  • Protivpožarna zaštita,
  • Zdravlje, bezbednost i okruženje,
  • Bezbednost tokom upotrebe,
  • Zaštita od buke,
  • Ušteda energije i zadržavanje toplote.

CE znak se stavlja na sledeće građevinske proizvode:

  • Na sve nove proizvode, bilo da su proizvedeni u zemljama EU, ili u drugim zemljama,
  • Na upotrebljene i polovne proizvode, koji se uvoze iz zemalja koje nisu članice EU.

Ukoliko ste proizvođač građevinskog materijala ili uvozite građevinski materijal iz zemalja koje nisu članice EU, a vršite promet ovih materijala na tržištu EU ili ukoliko iz bilo kojeg drugog razloga imate potrebu za CE znakom u skladu sa  CPR 305/2011/EU, molimo Vas da nas kontaktirate, kako bismo Vam omogućili najbrži, najjednostavniji i najpovoljniji način da dođete do CE znaka.

ICG vam nudi usluge notifikovanog evropskog tela sa European Inspection and Certification Company odobrenim od strane Evropske Komisije pod brojem 1128. (Pogledati na http://ec.europa.eu)

Biće nam drago da sarađujete sa nama na sigurnom i validnom putu do dobijanja CE znaka.