CE znak za mašine (2006/42/EC) – ocenjivanje usaglašenosti

 

 

CE znak za mašine prema evropskoj direktivi 2006/42/EC se odnosi na:

 • Liftove za vozila i druge mašine za podizanje,
 • Liftove za ljude ili ljude i robu, kod kojih postoji mogućnost pada sa visine iznad 3m,
 • Mašine za obradu i preradu drveta i sličnih matrijala,
 • Montažno/demontažne mehaničke prenosne uređaje,
 • Mašine,
 • Delimično završene mašine,
 • Lance, užad i transportne trake,
 • Zamenjivu opremu,
 • Prenosive mašine za pričvršćivanje i druge udarne mašine sa punjenjem,
 • Bezbednosne komponente i dr.

CE znak za mašine u skladu sa direktivom 2006/42/EC se ne primenjuje na eklektrične i elektronske uređaje, na visokonaponsku električnu opremu, bezbednosne komponente koje se koriste kao delovi, oružje, prevozna sredstva, mašine za specijalnu namenu i na određene mašine pokrivene drugim evropskim direktivama.

CE znak predstavlja pasoš za Evropu, kad je reč o mašinama i njihovom izvozu i upotrebi na ovom tržištu i podrazumeva primenu više harmonizovanih standarda, tako da mašina mora proći čitav ciklus sastavljen od:

 • Primene direktiva/standarda,
 • Izrade projekta i realizacije mašine,
 • Verifikacije,
 • Formiranja kompletne tehničke dokumentacije,
 • Stavljanja CE znaka i proveru usaglašenosti od strane notifikacionog tela.

ICG sa European Inspection and Certification Company vrši poslove notifikacionog tela odobrenog od strane Evropske Komisije pod brojem 1128 (Pogledati na http://ec.europa.eu) i svi proizvođači mašina zainteresovani za CE znak i ocenjivanje usaglašenosti sa nama mogu efikasno i jednostavno doći do validnog CE znaka.

Biće nam drago da radimo zajedno na sigurnom i validnom putu ka CE znaku i stvaranju novih šansi za Vaše proizvode.