EMAS – Sistem upravljanja životnom sredinom

 

 

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je namenjen svim organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu ili delatnost, u cilju unapređenja zaštite životne sredine i komunikacije o performansama sa javnošću. Posebno je namenjen organizacijama koje žele da pokažu svoju ekološku izvrsnost i da se promovišu kroz registraciju u EMAS registar. Mnogo ga je lakše primeniti u organizacijama koje su već sertifikovane prema ISO 14001.

Šta je EMAS EC 1221/2009

EMAS je dobrovoljan ekološki alat za upravljanje u organizacijama koje žele da poboljšaju svoje ekološke performanse  i da izveštavaju o njima. Njegova osnovna struktura i zahtevi su slični sa drugim EMS, uključujući i ISO 14001, s tim da sadrži određene principe uredbe EC/1221/2009 koja ga čini jedinstvenim i drugačijim sistemom upravlajnja životnom sredinom. Ovi principi su najbolji pokazatelji poštovanja zakona i transparentnosti i dostupnosti informacija o životnoj sredini  javnosti kroz ekološki izveštaj. Standard ISO 14001 može da posluži kao odskočna daska za verifikaciju EMAS, ali EMAS ide i dalje od toga sa više zahteva.

Prednosti EMAS registracije

Najčešće prednosti od primene sistema upravljanja životnom sredinom u skladu sa zahtevima EMAS EC/1221/2009 su sledeći:

  • Upotreba EMAS znaka,
  • Klasifikacija u elitne kompanije za upravljanje zaštitom životne sredine,
  • Smanjenje operativnih i ekoloških troškova,
  • Zakonska usaglašenost i potencijalna regulatorna olakšanja,
  • Bolji odnosi sa internim i eksternim zainteresovnim stranama,
  • Minimalizacija rizika.

Za EMAS registraciju je potrebno od 6-12 meseci, mada je i to relativno i sve zavisi od toga da li je EMAS u potpunosti implementiran i koliko je kompanija spremna da demonstrira usaglašenost sa EMAS zahtevima. Poslednji deo je verifikacija kompanijinog ekološkog izveštaja od strane International Certification Group.

O stručnosti naših auditora koji rade na sertifikaciji EMAS svedoči podatak da je preduzeće KOTTARIDI GP , u kome su bili angažovani naši Eurocert auditori dobitnik Evropske EMAS nagrade u kategoriji malih preduzeća ( Stockholm, 2009).

Ukoliko želite da i Vaša kompanija bude deo elitnog EMAS registra molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail info@icertgroup.org ili na broj telefona 011/ 286 – 1183.