EN 1090-1 – CE znak za metalne konstrukcije

 

 

Od 01. jula 2014 godine CE znak je obavezan za izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija u građevini. Proizvođači metalnih konstrukcija koje se koriste u građevini u obavezi su da sertifikuju fabričku kontrolu proizvodnje (FPC) u skladu sa EN 1090-1, a dizajn i izradu da izvrše u skladu sa standardima EN 1090-2 i EN 1090-3.

Standard EN 1090-1 utvrđuje zahteve za procenu usaglašenosti performansi karakteristika za konstrukcioni čelik i aluminijumske elemente i višekomponentne sisteme plasirane na tržište kao građevinski proizvodi. Procena usaglašenosti obuhvata karakteristike proizvodnje, i gde je odgovarajuće, karakteristike projektovanja konstrukcije.

Ovaj evropski standard obuhvata takođe i procenu usaglašenosti čeličnih elemenata koje se koriste u spregnutim čeličnim i betonskim konstrukcijama. Elementi se mogu koristiti direktno u građevinskim objektima ili kao konstrukcijski elementi u formi višekomponentnih sistema.

Standard EN 1090-1 se primenjuje na serijske i neserijske konstrukcijske elemente uključujući višekomponentne sisteme. Elementi mogu biti izrađeni od toplo-valjanih ili hladno oblikovanih sastavnih proizvoda ili sastavnih proizvoda proizvedenih drugim tehnologijama. Ovi elementi mogu biti proizvedeni od profila različitih oblika, ravnih proizvoda (ploča, limova, traka), šipki, odlivaka, otkivaka napravljenih od čelika i aluminijumskih materijala, zaštićenih ili nezaštićenih protiv korozije prevlakom ili drugom površinskom obradom, npr. anodizacijom aluminijuma.

Standard EN 1090-1 obuhvata hladno oblikovane konstrukcijske elemente i limove kao što je definisano u EN 1993-1-3 I EN 1999-1-4, ali ne obuhvata procenu usaglašenosti elemenata za viseće tavanice, šine ili pragove u šinskim sistemima.
Svi izvođači čeličnih i aluminijumskih konstrukcija kojima je nepohodna sertifikacija (FPC – factory production control) prema EN 1090-1 mogu nam se obratiti za više informacija.

International Certification Group Vam nudi EUROCERT usluge notifikovanog tela u EU u skladu sa građevinskom regulativom 305/2001/EC za CE sertifikaciju FPC prema standardu EN 1090-1.