ETAG smernice – Evropsko tehničko odobrenje (ETA)

 

 

ETA – Evropsko tehničko odobrenje se izdaje za građevinske proizvode na koje se odnosi građevinska regulativa (EU/305/2011), a koji nisu pokriveni harmonizovanim standardima ili su samo delimično pokriveni harmonizovanim standardima.

Evropsko tehničko odobrenje je dokumenat koji pruža informacije o performansama građevinskih proizvoda, prema njihovim bitnim karakteristikama. Ova definicija Evropskog tehničkog odobrenja je data u regulativi za građevinske proizvode (ЕС / 305/2011) koja je stupila na snagu 1. jula 2013 godine u svim evropski državama članicama EU, uključujući i Švajcarsku i Tursku.

ETAG smernica na osnovu kojih se dobija Evropsko tehničko odobrenje (ETA) ima ukupno 35, a to su:

 • ETAG 001 – Metalni ankeri za beton
 • ETAG 002 – Lepljeno strukturalno staklo
 • ETAG 003 – Unutrašnji pregradni zidovi
 • ETAG 004 – Spoljašnji kompozitni termički sistemi
 • ETAG 005 – Tečna krovna hidroizolacija
 • ETAG 006 – Mehanički pričvršćene elastične krovne vodootporne membrane
 • ETAG 007 – Montažne kuće s drvenom okvirnom konstrukcijom
 • ETAG 008 – Montažni sklopovi stepenica
 • ETAG 009 – Sistemi zasnovani na šupljim blokovima ili panelima od izolacionih materijala ili betona
 • ETAG 010 – Samonoseći providni krovni sklopovi
 • ETAG 011 – Lako spregnute drvene grede i stubovi
 • ETAG 012 – Spojen sa ETAG 007 novembra 2012
 • ETAG 013 – Sistemi prednaprezanja
 • ETAG 014 – Plastični pričvrsni elementi za pričvršćivanje vanjske toplotne izolacije na zidove
 • ETAG 015 – Trodimenzionalne ploče za zakivanje
 • ETAG 016 – Laki kompozitni paneli
 • ETAG 017 –Montažni sklopovi za izolaciju spoljašnjih zidova
 • ETAG 018 – Proizvodi za zaštitu od vatre
 • ETAG 019 – Montažni paneli na bazi drveta
 • ETAG 020 – Plastični ankeri
 • ETAG 021 – Sistemi za prostorije za hladno skladištenje
 • ETAG 022 – Vodonepropusni pokrivajući sistemi za podove mokrih prostorija i/ili zidova
 • ETAG 023 – Montažni građevinski proizvodi
 • ETAG 024 –Betonski okviri
 • ETAG 025 – Metalni okviri
 • ETAG 026 – Proizvodi za suzbijanje požara i protivpožarno zaptivanje
 • ETAG 027 – Sistemi zaštitnih barijera protiv odrona kamena
 • ETAG 028 – Vatrootporni proizvodi
 • ETAG 029 – Metalni ankeri za ubrizgavanje za upotrebu u zidarstvu
 • ETAG 030 – Tiplovi za strukturne spojeve
 • ETAG 031 – Invertni krovni izolacioni sistemi
 • ETAG 032 – Dilatacione spojnice za mostove
 • ETAG 033 – Tečna hidroizilacija mostova i putnih objekata
 • ETAG 034 – Fasadni sistemi
 • ETAG 035 – Ultra tanki sloj asfalt-betona

International Certification Group je Vaš siguran partner na putu do postizanja usklađenosti sa ETAG smernicama i dobijanja Evropskog tehničkog odobrenja – ETA.