CE znak

CE znak je pasoš proizvoda i neophodan je za najveći broj industrijskih proizvoda i proizvoda široke potrošnje (ne odnosi se na prehrambene proizvode). Kad proizvođač na svoj proizvod stavi CE znak on time potvrđuje da njegov proizvod zadovoljava bitne zahteve za taj proizvod (uključujući i zahteve za namenu proizvoda) date u evropskim direktivama koje predstavljaju zakonski okvir za nastupanje na tržištu EU. U skladu sa evropskim direktivama donose se harmonizovani standardi u kojima su izneseni detaljni zahtevi za proizvode i načini za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa bitnim zahtevima. Na jedan proizvod se može odnositi jedna ili više direktiva i jedan ili više harmonizovanih standarda, što zavisi od prirode proizvoda i njegove namene.
CE znak nije oznaka za kvalitet proizvoda i ne označava poreklo proizvoda.
CE znak označava da proizvod zadovoljava zahteve za bezbednost i zdravlje korisnika i zahteve za zaštitu imovine i zaštitu životne sredine u skladu sa evropskim direktivama i kao takav mogu ga na svoje proizvode stavljati proizvođači širom sveta, pod uslovom da ispunjavaju zahteve evropskih direktiva za taj proizvod. Dakle, proizvođač ne mora da se nalazi na teritoriji EU, da bi koristio CE znak.
Proizvođač samostalno stavlja CE znak na svoje proizvode, s tim da prethodno mora da izvrši postupak ocenjivanja usaglašenosti proizvoda i u skladu sa tim da sastavi Izjavu o usaglašenosti. Izjavu o usaglašenosti potpisuje ovlašćeno lice proizvođača čime se garantuje tačnost informacija navedenih u izjavi. Izjava o usaglašenosti je obavezan dokumenat i prati proizvod sa CE oznakom na tržištu EU.
CE znak se postavlja na sam proizvod, a kada to priroda proizvoda ne omogućava, onda se stavlja na njegovu natpisnu ploču sa podacima, ambalažu ili prateću dokumentaciju.
CE znak se mora postaviti na sve nove proizvode (na koje se odnosi bar jedna direktiva) proizvedene u Evropskoj uniji ili trećim zemljama, polovne proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja i proizvode koji se već nalaze na tržištu EU, ali su znatno modifikovani, tako da se mogu smatrati novim proizvodima.

Date

Feb 08 2018 - Feb 08 2019

More Info

Saznajte više
Category
Saznajte više
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© International Certification Group 2010 - 2018