FSSC 22000 – Sistem upravljanja bezbednošću hrane

 

FSSC 22000 – Sistem upravljanja bezbednošću hrane

 

FSSC 22000 je kompletan Sistem upravljanja bezebdnošću hrane i zasniva se na standardima ISO 22000:2005, BSI PAS 220:2008 i ISO 22003:2007.  Ravnopravan je sa BRC i IFS, a da bi neka firma koja se bavi proizvodnjom hrane mogla da dobije FSSC 22000 sertifikat treba da ispuni sve zahteve standarda ISO 22000:2005 i dodadtne zahteve BSI PAS 220:2008, u kome je navedena dobra praksa koja treba da se primenjuje u preduslovnim programima.

Namenjen je firmama koje proizvode i prerađuju hranu (ne odnosi se na primarnu proizvodnju i sakupljanje) i koje dostavljaju hranu prehrambenim maloprodajama.

FSSC 22000 je odobren od GFSI (Global Food Safety Initiative)kao kompletan standard za prehrambenu industriju, ravnopravan sa BRS i IFS, što znači da uskoro neće biti neophodne različite sertifikacije sitema za bezbednost hrane, a samim tim ni dodatni troškovi. Standard FSSC 22000 se fokusira na međunarodnoj dobroj praksi kod kritičnih tačaka i kod preduslova (npr. snabdevenost vodom, održavanje higijene, upravljanje otpadom, preventivno održavanje i dr.)

Sertifikacija Sistema upravljanja bezbednošću hrane obezbeđuje firmi prepoznatljivost kad je reč o konstantnom radu na bezbednosti proizvedene hrane. Primena ovog standarda olakšava saradnju sa drugim firmama i ojačava poziciju sertifikovane firme u odnosu na nacionalnu i internacionalnu konkurenciju. Pored već navedenog, sertifikacija i provera standarda FSSC 22000 od strane sertifikacionog tela, obezbeđuju firmi prednosti i šanse koje proizilaze iz korektivnih mera, kao i iz predloga za poboljšanje i informacija koje pruža tim za proveru. U mnogim slučajevima sertifikacija  Sistema upravljanja bezbednošću hrane  je preduslov za učešće na javnim nabavkama i drugim vidovima za plasiranje proizvoda.

International Certification Group ima auditore i tehničke eksperte koji na polju sertifikacije FSSC 22000 mogu da pruže dodatnu vrednost firmi koja se sertifikuje i poboljšanje Sistema upravljanja bezbednošću hrane preko provera prilagođenih isključivo kompaniji i njenim potrebama.