GVP – Sertifikacija Dobre veterinarske prakse i Sistema kvaliteta u veterini

 

 

Primena Dobre veterinarske prakse i sistema kvaliteta u veterini od ključnog su značaja za poboljšanje usluga iz oblasti veterine i za usaglašavanje sa evropskim trendovima u veterini. Odgovarajući na potrebe društva, veterinari imaju ključnu ulogu u zaštiti zdravlja i  dobrobiti životinja, javnog zdravlja i životne sredine, pružajući širok spektar  usluga zasnovanih na strukovnom znanju i dobroj veterinarskoj praksi. Veterinarska struka je za dobrobit ljudi jednako važna kao i zdravstvena (medicinska) struka, jer svojim profesionalnim radom veterinari u velikoj meri utiču na zdravlje ljudi i na bezbednost hrane koja se konzumira.

Razvoj prekograničnih aktivnosti i stvaranje unutrašnjeg tržišta veterinarskih usluga,  zahteva bolje usklađivanje pravila struke na evropskom nivou. Stoga je važno da  veterinarske organizacije na evropskom nivou postignu međusobne dogovore o  zajedničkom setu pravila  koji će obzebediti jednak nivo zaštite primaocima usluga, kao i visok kvalitet usluga.

U cilju postizanja jednakosti kvaliteta veterinarskih usluga i usvajanja seta pravila na nivou Evrope,  Federacija veterinara Evrope (FVE) sa sedištem u Briselu, koja broji 38 zemalja članica, izdala je Kodeks dobre veterinarske prakse, oslanjajući se na evropske direktive 2005/36/EC o priznavanju profesionalnih kvalifikacija i 2006/123/EC o uslugama na unutrašnjem tržištu.

Primenom ovog Evropskog kodeksa može se:

  • olakšati slobodno kretanje pružalaca usluga,
  • dovesti do poboljšanja poverenja primalaca usluga u usluge koje pružaoci iz  drugih zemalja članica daju.

Evropski Kodeks dobre veterinarske prakse treba da se primjenjuje na pružanje usluga preko granice, kao i na pružanje usluga  na teritoriji na kojoj se pružalac usluga nalazi.

Primena ovog Kodeksa odnosi se na veterinarske tehničare, higijeničare, veterinarske državne službenike, veterinare zaposlene u obrazovanju i istraživačkim centrima i veterinare zaposlene u industriji.

Evropski Kodeks ponašanja sadrži principe koji predstavljaju srž obavljanja veterinarske profesije u Evropi, kao što su stručna nezavisnost, povjerljivost, poštenje, integritet i dr., a veterinarskim ustanovama i organizacijama koje ga primenjuju u svom radu nudi obezbeđenje viskog nivoa kvaliteta kad je reč o veterinarskim uslugama i pratećim aktivnostima. Ima sveobuhvatan koncept i njegovom primenom mogu da se reše najčešći problemi u internoj organizaciji veterinarskih ustanova, upotrebi veterinarskih sredstava i medikamenata  i ponašanju veterinarskog osoblja.

Jedan od velikih izazova koji se javljaju sa pojavom evropskog Kodeksa dobre vetrinarske prakse je njegova konkretna  implementacija i osiguravanje da se minimum postavljenih pravila sprovodi u praksi. U cilju omogućavanja veterinarskim organizacijama da na jednostavan način pokažu i promovišu primenu Kodeksa dobre vetrinarske prakse u sertifikacionom telu International Certification Group smo uveli proveru i sertifikaciju Dobre veterinarske prakse (GVP). Ukoliko ste zainteresovani da i Vaša veterinarska organizacija ima dokaz o primeni Kodeksa dobre vetrinarske prakse možete nas kontaktirati vezano za sertifikaciju GVP i dobijanje odgovarajućeg sertifikata.