HACCP- Sistem bezbednosti hrane

 

Provera i sertifikacija HACCP sistema bezbednosti hrane

 

Obezbedite najefiksnije mere za postizanje bezbednosti hrane koristeći ICG usluge sertifikacije za HACCP.

HACCP je najprimenjivaniji sistem menadžmenta za bezbednost hrane, čijom se sertifikacijom postiže usaglašenost sa međunarodno priznatim i opšteprihvaćenim principima za bezbednost hrane. Baziran je na preventivnom pristupu bezbednosti i na dokazima koji podržavaju bezbedno upravljanje hranom i u mnogim razvijenim državama predstavlja zakonsku obavezu.

Organizacije koje imaju sertifikovan HACCP uživaju veće poverenje državnih nadzornih organa, velikih trgovačkih lanaca, potrošačkih udruženja, krajnjih potrošača i drugih zainteresovanih strana. Uloga HACCP je da štiti organizaciju, njene proizvode i usluge i na prvom mestu, njene krajnje potrošače od svih mikrobioloških, hemijskih i fizičkih rizika koji mogu da ugroze bezbednost gotovih proizvoda.

Sertifikacija HACCP sistema obuhvata:

  • Proizvođače hrane – u ovu grupu spadaju klanice, mlekare, rafinerije šećera i ulja, pekare, mlinovi, fabrike konditorske industrije, prerade mesa, proizvođači začina i dodataka jelima, proizvođači prehrambenih boja i aditiva, prerade voća i povrća, proizvođači alkoholnih i bezalkoholnih pića, proizvođači kafe, proizvođači dečije hrane, proizvođači raznih dijetetskih proizvoda i sumplemenata, proizvođači zdrave hrane, organizacije u kojima se vrši samo pakovanje i/ili prepakivanje prehrambenih proizvoda itd.
  • Ugostitelje – u ovu grupu spadaju restorani, hoteli, brza hrana i ketering usluge.
  • Trgovce – ovoj grupi pripadaju prodavnice i drugi maloprodajni prehrambeni objekti, veleprodaje, mesare, ribarnice, kiosci koji prodaju hranu, supermarketi i megamarketi.
  • Proizvođače hrane za životinje – ova grupa obuhvata sve proizvođače stočne hrane za ishranu životinja namenjenih za konzumiranje od strane čoveka. Dakle, odnosi se na proizvođače hrane za goveda, svinje, ovce, piliće i druge životinje namenjene ljudskoj ishrani, ali ne i na proizvodnju hrane za pse, mačke i druge kućne ljubimce.
  • Proizvođače ambalaže – ova grupa obihvata samo one proizvođače, koji proizvode ambalažu namenjenu za upotrebu u prehrambenoj industriji (npr. čaše i flaše za jogurt i mleko, razne folije, posude za pakovanje gotovih jela i dr.) uključujući i boje za štampu.
  • Ustanove i organizacije u kojima se vrši organizovana ishrana – ovoj grupi pripadaju javne kuhinje, kuhinje u gerontološkim centrima, školama, studentskim domovima, vrtićima, banjama i bolnicama, kantine, kuhinje za kolektivnu ishranu radnika u firmama i drugo.
  • Transportna preduzeća – ova grupa se odnosi na organizacije, koje vrše transport prehrambenih proizvoda za svoje potrebe i/ili uslužno.
  • Proizvođače hemijskih sredstava za održavanje higijene u prehrambenim industrijama.

Koristite naše usluge sertifikacije da Vas prepoznaju po kvalitetu i bezbednosti.  Usaglasite aktivnosti Vaše organizacije sa HACCP i dokažite da su za Vas bezbednost hrane i higijena prvi na listi prioriteta za uspeh na izuzetno zahtevnom tržištu prehrambenih proizvoda.