ICG Akademija za profesionalno usavršavanje kompetencija

 

Znanje je moć!

 

International Certification Group je oformio jedinstvenu ICG Akademiju za profesionalnu edukaciju u skladu sa evropskim kvalifikacionim okvirom.

Kompetentnost i iskustvo u radu stručnjaka zaposlenih u ICG doprineli su apsloutnom razumevanju potreba za profesionalnim usavršavanjem, kako pojedinaca koji su zaposleni u različitim poslovnim sistemima , tako i nezaposlenih kojima je potrebna visokoprofesionalna i adekvatna edukacija da bi našli svoje mesto na tržištu rada.

Pored potreba za profesionalnim usavršavanjem zaposlenih i nezaposlenih, naša akademija posebnu brigu vodi o mladima, koji se tek spremaju da izađu na tržište rada i za njih smo pripremili određene kvalifikacione programe,  preko kojih stiču  praktično znanje  iz profesionalne oblasti za koju su se školovali i vrhunske trenere sa zapaženim iskustvom iz struke.

ICG Akademija za profesionalno usavršavanje ima razvijene kvalifikacione programe koji pokrivaju širok spektar kvalifikacionih zanimanja iz sledećih oblasti:

 • Menadžment,
 • EU projekti – izrada i impldementacija,
 • Programiranje i informacione tehnologije,
 • Ekonomija,
 • Marketing,
 • Prodaja,
 • Kvalitet,
 • Komunikacije,
 • Zadovoljenje potreba klijenata,
 • Proizvodnja,
 • Medicina,
 • Nove tehnologije,
 • Savremene bezbednosne usluge,
 • Druge oblasti koje ovde nisu navedene.

Programi su prilagođeni potrebama različitih grupa polaznika i ICG Akademija za profesionalno usavršavanje je u tom pogledu svoje edukativne programe i svoju filozofiju rada upotpunosti uskladila sa principima kvaliteta u stručnoj obuci Evropskog kvalifikacionog okvira za celoživotno učenje EQF Evropske komisije za edukaciju i kulturu.