IFS Standardi

 

IFS Standardi

 

Sertifikacija sistema bezebdnosti hrane od strane ICG, zasnovana na IFS-u, je dobar osnov za one koji žele da izvoze svoje prehrambene proizvode u Nemačku i Francusku, s obzirom da su u ovim zemljama sve brojniji trgovci koji zahtevaju IFS sertifikat od svojih dobavljača. Sertifikacija IFS-a je neophodna i na nacionalnom tržištu ukoliko organizacija želi da plasira svoje proizvode u trgovačke lance kao što su Metro Group, Lidl, Cerrefour i drugi, ili ukoliko želi da obavlja uslužnu proizvodnju i logističke poslove za trgovačke sisteme koji zahtevaju ovaj standard kao obavezan uslov saradnje.

IFS standardi su razvijeni za sve zainteresovane strane u lancu snabdevanja, koje žele da koriste jedinstvene standarde za sigurnost i kvalitet prehrambenih i neprehrambenih proizvoda i pratećih usluga. Njihova osnovna namena je da pruže kvantitativnu procenu kompetentnosti proizvođača hrane, distributera i logistike u pogledu bezbednosti i kvaliteta i kao takvi pružaju realnu sliku kvaliteta i bezbednosti sertifikovanih organizacija, u čije proizvode i usluge kupci i krajnji korisnici imaju visok nivo poverenja.

Sertifikacija IFS se može odnositi na:

 1. IFS Food – namenjen za sertifikaciju proizvođača hrane,
 2. IFS Cash& Carry/Wholesale standard – namenjen za sertifikaciju maloprodaja i veleprodaja,
 3. IFS Logistics – namenjen za sertifikaciju logistike,
 4. IFS Broker standard – namenjen za sertifikaciju posrednika i uvoznika,
 5. IFS HPC-Household and personal care – namenjen za sertifikaciju proizvoda namenjenih za domaćinstvo i ličnu negu.

Ukoliko Vaša organizacija ima potrebu za sertifikacijom IFS-a naši ovlašćeni proveravači za IFS će izvršiti proveru Vašeg sistema i omogućiti Vam da preko IFS sertifikata zadobijete poverenje Vaših kupaca i novih veoma zahtevnih tržišta.

IFS Food standard

IFS Food standard je priznat od strane Global Food Safety Initiative (GFSI – Globalne inicijative za bezbednost hrane) kao standard za proveru bezbednosti hrane i kvaliteta procesa i proizvoda proizvođača hrane. Odnosi se na organizacije koje se bave preradom hrane i na organizacije koje se bave pakovanjem prehrambenih proizvoda.

IFS Cash& Carry/Wholesale standard

Međunarodni IFS Cash& Carry/Wholesale standard se odnosi na sve maloprodaje i veleprodaje hrane, bez obzira na njihovu veličinu i vlasničku i organizacionu strukturu. Veleprodaje i maloprodaje moraju da osiguraju bezbednost, kako svojih sopstvenih brendiranih prehrambenih proizvoda, tako i ostalih prehrambenih proizvoda koje prodaju. IFS Cash& Carry/Wholesale standard je trensparentan standard koji sadrži sveobuhvate zahteve za dobavljače/isporučioce, a sertifikacija prema ovom standardu predstavlja jak argument na visoka očekivanja bezbednosti hrane od strane kupaca i potrošača.

IFS Cash & Carry/Wholesale standard sadrži zahteve za aktivnosti vezane za nezapakovane proizvode u maloprodaji i veleprodaji, uključujući i obradu malih količina proizvoda (npr. mleveno meso).

IFS logistics standard

IFS Logistics standard je namenjen za proveru svih logističkih aktivnosti vezanih za prehrambene proizvode, kao što su transport, skladištenje, distribucija, utovar i istovar itd. i odnosi se na isporuke putem železnice, drumske isporuke i isporuke brodom ili avionom svih vrsta zamrznutih/rashlađenih proizvoda ili proizvoda koji ne zahtevaju hlađenje.

Sve veći broj logističkih kompanija ima obavezan zahtev od strane svojih klijenata, za posedovanjem IFS sertifikata, kao garancije da se prehrambenim proizvodima postupa u skladu sa zahtevima za bezbednost.

IFS Broker standard

IFS Broker standard se može sertifikovati kod organizacija koje se bave trgovinskim aktivnostima. IFS Broker je odgovoran za proces nabavke prehrambenih proizvoda (izbor dobavljača) i isporuku prehrambene robe svojim klijentima. IFS Broker nema fizičko skladištenje i nema objekte za obradu prehrambenih proizvoda.

Novi IFS broker standard proverava da li posrednici/uvoznici primenjuju odgovarajuće mere bezbednosti hrane u svojim procesima, kako bi se osiguralo da njihovi dobavljači rade u skladu sa zahtevima za kvalitet i bezbednost hrane i da prate usaglašenost proizvoda, s krajnjim ciljem da isporučeni proizvodi od strane posrednika/uvoznika budu u skladu sa bezbednosnim zahtevima i ugovorenim specifikacijama.

IFS HPC, for Household and Personal Care products

IFS HPC je standard za proveru kvaliteta i bezbednosti proizvoda za domaćinstvo i ličnu negu u maloprodajama i veleprodajama.

IFS HPC obuhvata četiri različite grupe proizvoda:

 1. Kozmetički proizvodi za negu = Lični proizvodi koji su u kontaktu sa kožom – Obuhvata sve proizvode opisane u grupi sredstava za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica, u skladu sa važećim nacionalnim pravilnikom (npr. šampon, pasta za zube, kozmetičke maramice, šminka za lutke ili decu, flasteri itd.)
 2. Hemijski proizvodi za čišćenje domaćinstava – Proizvodi namenjeni za čišćenje i poliranje, kao i proizvodi za domaćinstva i automobile (npr. deterdženti, svi proizvodi namenjeni za čišćenje, tečnosti ili maramice, tečnosti za čišćenje prozora, itd.) uključujući i specifične proizvode za čišćenje, npr. proizvodi za čišćenje bazena, proizvodi koji su namenjeni za poboljšanje mirisa vazduha (npr. mirišljavi sprejevi ili aerosoli, sveće, itd) i insekticidi.
 3. Proizvodi za upotrebu u domaćinstivma koji dolaze u kontakt sa hranom – Materijali i predmeti opisani u Uredbi (EZ) N ° 1935/2004, koji dolaze u kontakt sa hranom (npr. plastične čaše i karton/viljuške/ploče, aluminijumske folije, proizvodi za svakodnevnu upotrebu itd.) , kao i ostale vrste materijala i artikala (npr. sunđeri).
 4. Proizvodi za ličnu higijenu koji dolaze u dodir sa kožom- Proizvodi ili materijali koji su namenjeni za ljudsku negu tela, osim kozmetičkih proizvoda (npr. četke za kosu, brijači, maramice, pelene, intimna higijena za žene, perike, veštačke trepavice, veštački nokti, nakit, itd.), kao i proizvodi ili materijali koji su namenjeni da dolaze u dodir sa kožom sa unutrašnje strane usta (npr. četkica za zube, konac za čišćenje zuba itd).

IFS HPC standard isključuje sledeće proizvode:

 • Lekove,
 • Proizvode za oralnu upotrebu,
 • Igračke (osim kozmetike za igračke),
 • Lubrikante,
 • Tekstil,
 • Prehrambene proizvode: vitamini i dodaci ishrani,
 • Pribor koji nije za jednokratnu upotrebu, kao što su: keramika (tanjiri), viljuške i noževi od nerđajućeg čelika itd.
 • Kutije, kontejneri i materijali koji dolaze u kontakt sa proizvodima. U ovom slučaju, materijal za pakovanje smatra se sirovinom.
 • Medicinske proizvode,
 • Elektronske uređaje.