Za 7 godina u IT-u, ICG nudi usluge za usmeravanje, stvaranje IT strategije, informacione bezbednosti, sigurnosti informacija, kao i integraciju sistema. Naš pristup se fokusira na strategiji klijenata i dugoročnim ciljevima. Time preskačemo buku blistavih trendova i opremamo poslovanje pouzdanim i agilnim tehnologijama, kako bismo postigli trajne rezultate.Saznajte više