ISCC Sertifikacija biomase i bioenergije

 

 

ISCC (International sustainability & Carbon Certification) je jedan od vodećih sistema društvene održivosti  i prva priznata šema sertifikacije za biomasu i bioenergiju u EU.

Razvoj ISCC sistema finansijski je podržan od strane nemačkog Saveznog ministarstva hrane, poljoprivrede i zaštite potrošača putem Agencije za obnovljive izvore (FNR).

Evropska komisija je 2011 godine priznala ISCC sertifikaciju kao prvu šemu sertifikacije kojom se može dokazati usklađenost sa zahtevima EU direktiva za obnovljive izvore energije.

EU je donela obavezne parametre za održivu proizvodnju i obradu biomase u okviru direktive o obnovljivoj energiji (RED) (EU-RL 2009/28/EC), koja važi za sve zemlje članice EU. Dokaz o primenjivanju ovih direktiva predstavlja ISCC sertifikacija, koja se primenjuje na sve biomase.
ISCC sertifikacija omogućava sertifikovanim organizacijama da pokažu svoju odgovornost prema društvu i brigu o održivosti preko:

  • Redukcije emisije gasova sa efektom staklene bašte,
  • Zaštite prirodnih biosfera,
  • Održivog korišćenja zemljišta.

Opcija ISCC PLUS omogućava proširenje sertifikacije održivosti na hranu, hranu namenjenu životinjama, tehničku/hemijsku primenu (npr. bioplastika) i druge bioenergetske primene (npr. čvrsta biomasa).  ISCC PLUS sertifikacija omogućava proizvođačima iz prehrambene, stočne i biohemijske industrije da pokažu i unaprede svoj sistem održivog upravljanja i da budu pozitivan uzor u promovisanju društvene održivosti.

Prednosti ISCC EU i ISCC PLUS sertifikacije

ISCC predstavlja globalni plan koji ima za cilj da olakša nacionalnu i međunarodnu trgovnu i obuhvata sve vrste biomase.

ISCC sertifikacija je obavezna na tržištu EU, a nije zanemarljiva potražnja za ovom vrstom sertifikacije ni na ostalim razvijenim tržištima.

Birajući International Certification Group za ISCC EU i ISCC PLUS sertifikaciju dobijate iskusne i kvalifikovane auditore za kontrolu održive biomase za proizvodnju biogoriva i bioenergije u svim stadijumima u lancu snabdevanja, počevši od farmi, plantaža i trgovaca poljoprivrednim proizvodima, preko uljara i šećerana, fabrika biodizela i etanola sve do nezavisnih skladišta I trgovaca biogorivima.

Izaberite ISCC sertifikaciju i demonstrirajte posvećenost Vaše organizacije društvenoj održivosti i  odgovornom upravljanju. Pokažite da je Vaša organizacija društveno odgovorna tako što ćete postati partner ICG i European Inspection and Certification Company za dobijanje ISCC sertifikacije.