ISO 27001 – Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti informacija

 

ISO 27001 – Provera i sertifikacija sistema menadžmenta zaštite i bezbednosti informacija

 

ICG preko sertifikacije prema zahtevima standarda ISO 27001 ima za cilj da osigura svu neophodnu zaštitu poverljivih informacija i podataka organizacije koju sertifikuje. Posledice izazvane neovlaštenim iznošenjem informacija iz organizacije, kvarovima i izmenama izazvanim namerno ili greškom na sistemima u kojima su smeštene informacije, ili čak ubacivanjem virusa u nedovoljno zaštićene sisteme, neovlašten pristup informacijama itd. mogu da budu katastrofalne za organizaciju.

Poznato je da, ukoliko informacije organizacije nisu bezbedne, nije bezbedna ni njena budućnost i iz tih razloga ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju je izdala standard ISO 27001 čijom se primenom postiže maksimalna zaštita informacija na svim neophodnim/kritičnim nivoima u organizaciji.

Standard ISO 27001 trenutno predstavlja najbolju praksu u oblasti zaštite informacija i naši stručnjaci iz oblasti bezbednosti informacija će svim zainteresovanim organizacijama ukazati na slabe tačke postojećeg sistema zaštite i pomoći će im u iznalaženju naprednih sistema i različitih bezbednosnih rešenja kojima se postiže maksimalna zaštita. Ovakav pristup naših stručnjaka omogućava organizacijama da svedu na minimum ekonomske gubitke izazvane štetom nastalom zbog „curenja informacija“ i krađe intelektualne svojine, kao najčešćih vidova „nevidljve“ štete koju trpi većina organizacija.