ISO 28000 – Sistem menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja

 

ISO 28000 – Sertifikacija sistema menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja

 

International Certification Group Vam omogućava sertifikaciju prema zahtevima standarda ISO 28000. Standard ISO 28000 predstavlja standard za Sisteme menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja i definiše zahteve koje mora da ispunjava preduzeće da bi uspostavilo, primenilo, održavalo i poboljšavalo Sistem menadžmenta obezbeđenjem. Namenjen je svim preduzećima, nezavisno od njihove veličine i delatnosti, koja učestvuju u lancu snabdevanja (npr. proizvodnja, usluge, transport, skladištenje itd.). Građevinske firme, logistika, špediteri i razna komercijalna preduzeća koja žele efikasno rukovanje rizicima vezanim za bezbednost, mogu takođe da primene ovaj sistem menadžmenta obezbeđenjem.

Razlozi za primenu ovog standarda su različiti, međutim najčešće se njegova primena javlja ili kao potreba, ili kao zahtev. Potreba se najčešće javlja zbog spoljašnjih neželjenih faktora kao što su: opasnost od terorizma, krijumčarenje roba, krađe i podmićivanja do kojih može da dođe u bilo kom delu međunarodnog lanca snabdevanja, izazivajući značajne materijalne i nematerijalne štete preduzećima. Mnoga preduzeća su veoma zavisna od lanca snabdevanja i izuzetno su „ranjiva“ ukoliko dođe do prekida u lancu snabdevanja i za ovakva preduzeća obezbeđivanje lanca snabdevanja je direktno povezano sa njihovom održivošću, jer zavise od neometanog protoka roba i dobara.

Osnovni cilj standarda ISO 28000 je da:

 • smanji rizik od neželjenih događaja,
 • obezbedi isporuku dobara i roba bez problema i u okviru ugovorenih rokova,
 • poboljša efikasnost i pravovremeno završavanje procesa, kao što su transport, carinski pregled, kontrola zaliha itd.,
 • analizira rizike i pretnje vezane za bezbednost u lancu snabdevanja,
 • obezbedi doslednost u isporuci.

Standard ISO 28000 primenjuju preduzeća koja žele da:

 • primene sistem menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja, sa ciljem da obezbede postojanje dovoljne učestalosti odgovarajućih kontrola koje se odnose na pitanja poverljivosti, integriteta i doslednosti,
 • potvrde usaglašenost sa zakonskim zahtevima,
 • kontinuirano kontrolišu bezbednost svojih objekata i druge infrastrukture,
 • zadobiju poverenje učesnika u lancu snabdevanja i jaku prednost u odnosu na konkurenciju,
 • sertifikuju primenu sistema menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja,
 • smanje poslovni rizik i troškove koji iz njega proizilaze.

ISO 28000 je razvijen sa namerom da:

 • preduzeća razviju sistem menadžmenta obezbeđenjem (security), koji obuhvata sve kritične tačke za postizanje obezbeđenja (security assurance) u lancu snabdevanja,
 • bude primenjen od strane preduzeća nezavisno od njihove veličine (od malih i onih koje posluju na lokalnom tržištu, do velikih multinacionalnih) sa merljivim ciljem za poboljšanje obezbeđenja i sa krajnjim ciljem stalnim poboljšanjem performansi obezbeđenja.

Prednosti koje proizilaze iz razvoja, primene i sertifikacije Sistema menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja prema standardu ISO 28000 su očigledne. U nastavku su navedene samo neke i to:

 • Garancija klijentima, zainteresovanim stranama i zajednici da su usvojeni i primenjeni bezbednosni zahtevi u lancu snabdevanja nakon pažljive procene svih potencijalnih rizika, što za rezultat ima pozitivan efekat na brzinu, pouzdanost i doslednost u lancu snabdevanja,
 • Integracija u strukturiran sistem upravljanja pravnim i regulatornim zahtevima koji se odnose na bezbednost i lakše praćenje i preduzimanje naknadnih radnji,
 • Dokaz da preduzeće ima jaku bezbednosnu politiku, merljive ciljeve bezbednosti i konzistentnu metodologiju za kontinuirano poboljšanje bezbednosti u lancu snabdevanja,
 • Dokumentovan dokaz da su preduzeća u kojima se primenjuje ISO 28000 siguran distributivni centar sa bezbednom infrastrukturom za usluživanje jednostavnih i složenih lanaca snabdevanja raznim robama i dobrima.

Sistem menadžmenta obezbeđenjem zasnovan na ISO 28000 smanjuje gubitke/krađe, opasnost da se preduzeće nađe umešano u terorističke aktivnosti, krijumčarenje robe itd., stavljajući pri tom poseban akcenat na pravilno upravljanje zalihama, ali i na sledljivost i preglednost proizvoda. Predstavlja bazu za integrisanje specifikacija kao što su to TAPA FSR (Transported Asset Protection Association Freight Security Requirements) , zahteva u vezi sa carinama kao što je regulativa 648/2005, C-TPAT (specifikacija carine SAD), ISPS code (International Ship and Port Facility Security Code) itd.

Ukoliko je Vaš cilj da postanete nezamenjiva karika u lancu snabdevanja i da zadobijete poverenje specifičnih tržišta onda je ISO 28000 pravi izbor za postizanje visokog stepena bezbednosti u lancu snabdevanja, a sertifikacija i sertifikat ISO 28000 su dokaz Vaše posvećenosti sistemima menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja.

Sa International Certification Group sertifikacijom prema zahtevima standarda ISO 28000 Vi štitite protok robe i dobara sve dok su oni u domenu Vaše odgovornosti, a pre svega štitite Vaš brend i poverenje na međunarodnom tržištu.

Pored sertifikacije, International Certification Group Vam pruža odgovarajuće obuke za Sisteme menadžmenta obezbeđenjem prema ISO 28000, omogućavajući Vam da na najbrži i najefikasniji način uspostavite željeni sistem i dođete do ISO 28000 sertifikata.