ISO 50001:2011 – Sistem menadžmenta energijom

 

ISO 50001:2011 – Sistem menadžmenta energijom

 

Standard ISO 50001 je namenjen svim organizacijama koje imaju cilj da smanje potrošnju energije i da poboljšaju energetsku efikasnost. Posebno interesovanje za ovaj standard treba da pokaže „teška industrija“, koja je svrstana u sistem prometa gasovima staklene bašte, ali i svaka druga privatna ili društvena organizacija koja primenjuje procedure za uštedu energije i ima za cilj poboljšanje energetske efikasnosti zgrada i/ili sveobuhvatnih svojih aktivnosti.

Sistem menadžmenta energijom ISO 50001, može da se primeni na sve kategorije delatnosti, a posebno je laka primena ovog standarda na organizacije koje su već sertifikovane prema drugim standardima, kao što su ISO 9001, ISO 14001 ili OHSAS 18001.

Sertifikacija Sistema menadžmenta energijom

U skladu sa Smernicama Evropske Unije sve članice EU moraju da se obavežu o postepenom smanjivanju potrošnje energije. U okviru ovih smernica izdat je od strane ISO organizacije standard ISO 50001, za upravljanje energijom na osnovu kojeg se vrši snimanje energetskih uticaja organizacije i utvrđuju se programi štednje energije, s ciljem smanjenja energentkog učešća pružanih usluga i proizvoda. U skorijoj budućnosti se očekuje da njegova primena postane zakonski zahtev.

Standard ISO 50001 je opštepriznat energetski alat koji vodi do realnog smanjenja potrošnje energije i doprinosi ekonomskoj i energetskoj koristi za organizaciju. Zasnovan je na osnovnom načelu Plan-Do-Check-Act i sistem upravljanja energijom može da se integriše u već postojeći sistem za upravljanje životnom sredinom.

Primena ovog standarda ne odnosi se samo na zgrade, ali njime su obuhvaćene i zgrade. Vrše se energetska merenja na svim tačkama potrošnje energije u organizaciji da bi se prepoznale energetske strane i da bi se postavili energetski ciljevi.

Sertifikacija ISO 50001 je dokazivanje usaglašenosti sistema za upravljanje energijom organizacije sa zahtevima ovog standarda, a prednosti primene i sertifikacije Sistema menadžmenta energijom su:

  • Ušteda energije,
  • Smanjenje troškova proizvodnje,
  • Smanjenje emisije gasova staklene bašte,
  • Poboljšanje energetske efikasnosti pri krajnjoj upotrebi zbog tehnoloških rešenja,
  • Poboljšanje slike organizacije (green company)
  • Usklađenost sa zakonskim zahtevima,
  • Poboljšanje energetske i ekološke svesti zaposlenog osoblja,
  • Nezavisno ocenjivanje i sticanje sertifikata.

International Certification Group Vam nudi usluge provere i sertifikacije prema zahtevima standarda ISO 50001:2011 i akreditnovane sertifikate. Na raspolaganju Vam stoje proveravači sa iskustvom u radu u energetskom sektoru i na proverama koji mogu da doprinesu da vaša organizacija bude deo porodice „greenest companies“.