Najznačajniji faktor poslovne uspešnosti na tržištu predstavlja kvalitet proizvoda/usluga. Kvalitetom se obezbeđuje lojalnost korisnika, izgrađuje brend i postiže bolja pozicioniranost na globalnom tržištu, na kom se, pored visokog kvaliteta procesa, proizvoda i usluga, zahtevaju i brojni dokazi za postojeći kvalitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *