Najčešća pitanja i odgovori

 

 

Imajući u vidu da je izbor obrazovne ustanove i programa obuke veoma težak za zainteresovane koji traže ustanovu koja će im omogućiti kontinuirano usavršavanje, ICG Akademija za poslovno usavršavanje je izdvojila najčešća pitanja i na ista dala odgovore za koje se iskreno nadamo da će zadovoljiti naveći broj vaših pitanja. Ukoliko i pored ponuđenih odgovora budete imali dodatna pitanja molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail i mi ćemo se sa naše strane potruditi da Vam pružimo detaljne odgovore, instrukcije i uputstva.

Moje trenutne obaveze na poslu i privatne obaveze oko dece koja su školskog uzrasta ne ostavljaju dovoljno vremena za pohađanje seminara?

Veoma je važno da sagledate vaše svakodnevne obaveze i mogućnosti da iste prilagodite programu seminara za koji ste zainteresovani. Ukoliko to nije moguće molimo Vas da nam pišete i da nam predložite Vaše željene termine, kako bismo iste mogli da prilagodimo Vašim potrebama. Trenutno se veliki broj naših seminara održava vikendima, upravo zbog zainteresovanih za seminare koji rade i koji radnim danima imaju brojne druge obaveze. Ukoliko se ukaže potreba, postoji mogućnost organizovanja seminara u poslepodnevnim i večernjim satima, s ciljem da naši seminari budu lako dostupni svim zainteresovanim.

Želim da napredujem u karijeri?

Za napredak u karijeri vedoma je važno kontinuirano obrazovanje, pri čemu ne mislimo na formalno obrazovanje (fakultet, magistrat, doktorat), već na usavršavanje Vaših postojećih kompetencija koje zahteva tržište rada (tehnička znanja, veštine, razvoj ličnosti i drugo). Imajte na umu da je formalno znanje neophodno, ali nažalost nedovoljno da bi zadovoljilo potrebe i uslove koji vode ka napredovanju. Poslodavci danas očekuju konkretna znanja i konkretne rezultate, tako da bez dodatnog angažovanja i strukovnog usavršavanja koje je primenjivo u praksi, nije realno očekivati unapređenja. Za realizaciju Vaše želje neophodno je da definišete pravce i mogućnosti napredovanja i u skladu sa tim obrazovne ciljeve usavršavanja. Ukoliko niste u mogućnosti da to sami uradite možete se obratiti našem savetodavnom timu koji će vam ukazati na savremene pravce i trendove iz Vaše struke i zajedno sa Vama definisati neophodne programe obučavanja koji mogu dovesti do željnih rezultata. Za početak se trebate naoružati strpljenjem i uložiti neophodni trud i vreme, koji će zasigurno omogućiti napredovanje u karijeri. Profesionalno usavršavanje predstavlja osnovu za postizanje ličnih i poslovnih ciljeva. Naša Akademija je Vaš partner na tom putu i u tom pogledu ćemo učiniti sve kako bismo Vas adekvatno usmerili u sticanju praktičnih znanja i načina na koja ova znanja mogu da dovedu do vaših ličnih profesionalnih ciljeva.

Već duže vreme bezuspešno tražim posao iz struke, međutim poslodavci ne odgovaraju na moju biografiju?

Velika je verovatnoća da se Vaša biografija ničim ne izdvaja po sadržaju od ostalih kandidata koji konkurišu za isti posao. Poslodavcima je danas veoma važno praktično iskustvo koje proizvodi konkretne rezultate i bezuslovna spremnost na rad i to morate moći prikazati u biografiji i dokazati u praksi. Za početak, morate da proverite koliko su Vaša postojeća profesionalna znanja trenutno aktuelna na tržištu rada i koje su mogućnosti da se ista unaprede. Ukoliko niste u mogućnosti da sami pronađete odgovore na ova pitanja možete se za više konstruktivnih saveta obratiti našem savetniku. Veoma je važno da kroz lične ciljeve i edukativne programe iz prakse postignete neophodan nivo konkurentnosti, da bi ste imali uspeha na tržištu rada.

Nemam radno iskustvo i zbog toga ne mogu da nađem posao?

Ovo je najčešći problem sa kojim se susreću mladi ljudi na tržištu rada. Naša Akademija Vam nudi specijalizovane programe za sticanje praktičnih znanja iz određenih delatnosti, s tim da je veoma važno da pre praćenja nekog od naših programa, definišete oblasti Vaših interesovanja i realne ciljeve za zapošljavanje. Za više informacija i saveta možete se obratiti našem savetniku.