Naša misija stručne obuke

 

Win the Future!

 

Naša misija je da ICG Akademija za poslovno usavršavanje bude značajan faktor u celoživotnoj edukaciji svakog pojedinca, doprinoseći poboljšanju kvaliteta života, preko bržeg pronalaženja adekvatnog posla, kvalitetnije ponude na tržištu rada, većeg zadovoljstva poslom, mogućnosti naprerdovanja tokom radnog veka, mogućnosti sticanja i usvajanja novih znanja i tehologija, a sve to za bolju i sigurniju budućnost čitavog društva. Dakle, naša misija je da profesionalnu edukaciju učinimo trajnom, kako bi našim polaznicima omogućili brojne poslovne šanse, nezavisno od vrste obrazovanja koju su tokom školovanja stekli i države u kojoj žele da ostvare svoje profesionalne ambicije.

Promovišemo vrhunski kvalitet obuke, prestižne poslovne mogućnosti i trajni kvalitet kvalifikacija!