Naša vizija stručne obuke

 

 

Naša vizija je da ICG Akademija za poslovno usavršavanje bude glavni centar strukovne obuke i lider kvalifikacija, koji ispunjava najviše zahteve i principe Evropske komisije za edukaciju i kulturu, oslanjajući se pri tom na osnovne prioritete za celoživotno obrazovanje Evropskog parlamenta i to:

  • Razvijanje strategije za celoživotnu obuku i mobilnost stručnih kadrova,
  • Ohrabrivanje saradnje između sektora – oblasti obrazovanja, obuke i rada,
  • Kontinuirana obuka profesora, nastavnika, predavača i menadžera za osposobljavanje,
  • Promovisanje i sticanje ključnih kompetencija,
  • Promovisanje socijalne inkluzije i rodne ravnopravnosti u obuci.

Naš cilj je da promocijom i sprovođenjem kvalitetnih edukativnih programa omogućimo polaznicima naše Akademije da budu prepoznatljivi, traženi i priznati na tržištu rada. Glavni cilj je da omogućimo našim polaznicima brzo zapošljenje i kontinuirano profesionalno napredovanje u željenoj oblasti, s krajnjim ciljem da imamo zadovoljne poslodavce i zadovoljne zaposlene.