Naši treneri

 

 

Akademija za poslovno usavršavanje kvalifikacija raspolaže sa kompetentnim trenerima koji dolaze iz privrede i koji su nosioci iskustvenog znanja. Zahvaljujući njihovom radnom iskustvu na ključnim pozicijama i iskustvima u saradnji sa zapaženim poslovnim ljudima i ekspertima u inostranstvu i kod nas u zemlji, u mogućnosti smo da Vam ponudimo specijalizovane treninge na kojima se stiču nova znanja koja se mogu primeniti u praksi. Naši treneri su poslovni ljudi koji su direktno bili izloženi različitim vrstama poslovnih problema i koji su iznalazili efikasna rešenja za veoma komplikovane situacije prouzrokovane kompleksnim internim i eksternim uzrocima. Sa našim trenerima možete da unapredite vaše iskustveno znanje , koje kasnije možete implementirati u realnim poslovnim situacijama sa kojima ćete se susretati.

Naši predavači će Vas pripremiti na poslovne situacije sa kojima se niste susretali i omogućiće Vam da sami otkrijete najbolje metode i načine za upravljanje tim situacijama i za postizanje najboljih mogućih rezultata u složenim i „na prvi pogled izgubljenim poslovnim bitkama.“