OHSAS 18001 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

 

Provera i sertifikacija sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu prema standardu OHSAS 18001 od strane ICG, omogućava sertifikovanim organizacijama da obezbede usaglašenost prema zahtevima i promovišu bezbedno i zdravo radno okruženje. Osnovni cilj ovog standarda je da se nekontrolisane opasnosti prevedu u kontrolisani rizik i da se na taj način bolje zaštite zaposleni i obezbedi kontinuitet poslovanja.

Primena standarda OHSAS 18001 predstavlja neophodnost u organizacijama, čije se delatnosti smatraju visokorizičnim i gde je bez efikasnog sistema zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih, nemoguće obezbediti bezbedne uslove za rad. Kod organizacija koje se pridržavaju zakonskih zahteva i koje preventivno koriste standard OHSAS, kao alat za postizanje maksimalne bezbednosti na radnom mestu, primećeno je znatno smanjenje incidenata i akcidenata. Ove organizacije su u velikoj tržišnoj prednosti, zato što lakše zadobijaju poverenje svojih klijenata, jer preduzimaju sve mere zaštite na radu, imaju minimalan procenat incidenata i akcidenata, nemaju izrečene kaznene mere od strane nadležnih organa i nemaju nagativan publicitet.

Ukoliko organizacija primenjuje standard OHSAS 18001, klijenti su sigurni da neće biti zastoja i kašnjenja sa ugovorenim poslovima zbog neželjenih posledica po zdravlje i bezbednost zaposlenih, istraživanja nadležnih organa, preuzimanja odgovornosti za nesrećni slučaj i dr.

Tržište danas daje veću prednost organizacijama koje vode računa o zaposlenima i preduzimaju sve dostupne mere zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, a satandard OHSAS 18001, kao skup zahteva za bezbednost, ističe organizacije koja ga primenjuju i pomaže im u učešću na tržišnoj utakmici.

Standard OHSAS 18001 je u potpunosti kompatibilan sa standardom ISO 9001 i standardom ISO 14001, i stoga se veoma jednostavno integriše sa ovim standardima.

Preko sertifikacije Vaše organizacije prema OHSAS 18001 uz pomoć ICG, pokažite da poslujete po najvišim standardima za bezbednost i zdravlje zaposlenih i ostalih učesnika, po koje postoji bezbednosni rizik proistekao od aktivnosti koje vrši Vaša organizacija.

Omogućite Vašim zaposlenima i drugim interesnim stranama da postignu maksimalnu zaštitu od rizika u realnom radnom okruženju, koristeći usluge provere i sertifikacije ICG.