Prednosti pohađanja naših programa obuke

 

 

ICG Akademija vam pruža brojne mogućnosti da steknete iskustvena znanja i realizujete vaše poslovne želje tako što:

  • Doprinosi profesionalnom unapređenju kompetencija, a samim tim obučavanom otvara nove šanse za zapošljavanje i/ili napredovanje u struci,
  • Razvija poslovnu kreativnost obučavanog i doprinosi ostvarivanju boljih rezultata na poslu,
  • Jača samopouzdanje i utiče na pokretanje samoinicijative kod obučavanog,
  • Pospešuje produktivnost obučavanog tako što utiče na sposobnost donošenja odgovarajućih zaključaka i rešenja na poslu i razvoj produktivne znatiželje i potrebe za istraživanjem,
  • Utiče na razvoj novih perspektiva i otvara mogućnosti da obučavani preispita svoja dosadašnja gledišta u skladu sa novostečenim znanjima,
  • Omogućava primenu stečenog znanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi, prenos znanja na druge i ojačavanje pozicije u kolektivu,
  • Povećava vrednost izgovorenih i napisanih reči, zato što osoba koja stalno stiče nova znanja više vredi u očima drugih, lakše dobija vreme i prostor da iznese svoja mišljenja i stavove i ima veću verovatnoću da će se njeni stavovi i mišljenja prihvatiti,
  • Pozitivno utiče na društveni status, ugled u društvu i poštovanje ljudi iz struke,
  • Podstiče druge učesnike da osobi koja se stalno usavršava daju veće učešće i više prostora pri kooperativnoj izradi rešenja i prilikom drugih strateških poslovnih dešavanja,
  • Utiče na pozitivan stav poslodavca prema obučavanom, jer svako lično profesionalno usavršavanje može da doprinese boljim poslovnim rezultatima, kako pojedinca, tako i organizacije u kojoj pojedinac deluje.