Principi stručne obuke

 

Life Long Learning

 

U cilju obezbeđenja kvaliteta u stručnoj obuci ICG Akademija za profesionalno usavršavanje je usvojila sledeće:

  • Principe Evropske komisije za edukaciju i kulturu i Pravila i procedure koji podržavaju nivoe Evropskog kvalifikacionog okvira za celoživotno učenje,
  • Kvalitet kao sastavni deo procesa upravljanja Akademijom,
  • Evaluaciju- nadzor kvaliteta rada ICG Akademije kao edukativne ustanove i kvaliteta naših edukativnih programa,
  • Dosledne metode evaluacije i ocenjivanja,
  • Jasne i merljive ciljeve,
  • Merljive parametre poboljšanja.