Prostorije i oprema

 

Amfiteatralna sala za obuku sa udobnim foteljama,

  • Interaktivna (pametna) tabla,
  • Salon za neformalni razgovor sa učesnicima obuke