Quality Mark sertifikati

 

 

Polaznici ICG Akademije za profesionalno usavršavanje kvalifikacija, u zavisnosti od vrste programa obuke koju budu pohađali, mogu da steknu tri vrste međunarodno priznatih  sertifikata za profesionalne kvalifikacije i to:

  • Quality Check – Ovu vrstu sertifikata polaznici stiču nakon praćenja kratkotrajnih programa obuke (do 5 dana) u ICG Akademiji koji ne podležu ispitnom programu. U ovom slučaju Quality Check sertifikat predstavlja potvrdu o praćenju međunarodno priznatog programa obuke za profesionalno usavršavanje kvalifikacija. Poslodavci iz EU priznaju ovakve vrste sertifikata i njima se potvrđuje osnovni level znanja.
  • Quality Inspect – Ovu vrstu sertifikata polaznici stiču nakon praćenja kratkotrajnih ili dugotrajnijih programa obuke (od 5 dana do 4 nedelje) u ICG Akademiji koji podležu ispitnom programu. Ispitivanje polaznika se vrši odmah po okončanju programa obuke, a ispitni program je zasnovan na predmetu obuke koju su pohađali. Ispiti se najčešće vrše preko testova sa ponuđenim odgovorima ili preko on-line ispitivanja. Quality Inspect sertifikat predstavlja potvrdu o pohađanju međunarodno priznatog programa obuke za profesionalno usavršavanje kvalifikacija i uspešnom polaganju ispita kojim se potvrđuju stečena znanja . Poslodavci iz EU cene ovakve vrste sertifikata, jer se njima potvrđuje srednji level znanja iz profesionalnih kvalifikacija, a na osnovu ovog levela poslodavci veoma lako mogu da prepoznaju realne sposobnosti, znanja i veštine i u skladu sa tim raspoređuju zainteresovanog kandidata. Važno je napomenuti da polaznici koji poseduju Quality Inspect sertifikat mogu veoma brzo da napreduju u karijeri i uz dodatno usavršavanje kvalifikacija veoma brzo doistižu treći (najviši) level.
  • Quality Assure – Ovu vrstu sertifikata polaznici stiču nakon praćenja dugotrajnijih programa obuke (od 4 nedelje do 3 meseca) u ICG Akademiji koji podležu iscrpnom ispitnom programu. Quality Assure sertifikat predstavlja potvrdu o pohađanju međunarodno priznatog programa obuke za profesionalno usavršavanje kvalifikacija i uspešnom polaganju ispita kojim se potvrđuju stečena znanja. Poslodavci iz EU cene ovakve vrste sertifikata, jer se njima potvrđuje visoki level znanja iz profesionalnih kvalifikacija i veoma često imaju veću težinu od klasičnih diploma, jer sa Quality Assure sertifikatom polaznici stiču iskustvena znanja i bivaju odmah produktivni u poslovnom sistemu koji ih zapošljava. Brojni poslodavci daju prednost ovakvoj vrsti sertifikata u odnosu na klasične diplome. Quality Assure sertifikat potvrđuje znanje koje je primenjivo u praksi i kod brojnih kvalifikacija može da ima ključnu ulogu prilikom zapošljavanja.