SA 8000 – Sertifikacija društvene odgovornosti

 

 

SA 8000 je međunarodno priznat standard za sertifikaciju društvene odgovornosti na radnom mestu i široko je prihvaćen među velikim trgovačkim lancima, svetski poznatim brendovima i ostalim preduzećima koja imaju društveno odgovorno poslovanje. Pored pokazivanja društvene odgovornosti, brojna preduzeća usvajaju sertifikaciju za SA8000 da bi zaštitila svoj imidž i izbegli negativni publicitet, jer im sertifikacija omogućava da imaju dobru kontrolu društvene odgovornosti svojih dobavljača, podizvođača, partnera i zastupnika.
Činjenica je da se danas proizvođači susreću sa brojnim poteškoćama zbog:

  • sve većih očekivanja potrošača koji žele veću vrednost za nižu cenu,
  • naglog povećanja konkurencije,
  • pojave novih ekonomskih sila i
  • globalizacije trgovine.

U ovakvim uslovima poslovanja proizvođači pribegavaju raznim ekonomičnijim rešenjima, što ponekad ima za rezultat manje etički odnos i tretman zaposlenih. Zbog već navedenih razloga u poslovnom svetu je došlo do potrebe za standardom društvene odgovornosti i Međunarodna društvena odgovornost (SAI), filijala Saveta za ekonomske prioritete izdala je standard SA8000.

Ovaj standard danas primenjuje i podržava više od 500 velikih trgovačkih lanaca poput Hewlett Packard (HP), Timberland Company, Gucci, Carrefour Group, The Walt Disney Company, Chiquita Brands International, Bsb, Esprit, Falke, Kaiser, Lidl, Metro Group, Nilson Group, Praktiker, Rewe Group, s.Oliver, Tom Tailor, Tiseco i drugi.

Zahtevi standarda SA8000 su zasnovani na:

  • Konvencijama Međunarodne organizacije rada,
  • Konvencijama Ujedinjenih Nacija za dečija prava,
  • Konvencijama Ujedinjenih Nacija za eliminisanje svih vidova diskriminacije,
  • Univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih Nacija za ljudska prava,
  • OECD uputstvima za multinacionalne organizacije/preduzeća.

Prednosti sertifikacije prema SA 8000

Organizacije koje su setrifikovane prema SA 8000 u velikoj meri doprinose poboljšanju performansi društvene odgovornosti, zato što podstiču i poslovno motivišu i ostale organizacije koje učestvuju u trgovinskom lancu da primene principe standarda SA 8000. Sertifikovane organizacije ne sarađuju i ne nabavljaju robu od dobavljača koji ne zadovoljavaju principe društvene odgovornosti.

Sertifikacija prema SA 8000 podstiče dugoročnu, obostrano korisnu saradnju između prodajnih lanaca i dobavljača koji imaju u svoje poslovanje ugrađenu korporativnu društvenu odgovornost.

Izaberite sertifikaciju prema standardu SA 8000 i demonstrirajte posvećenost Vaše organizacije društveno odgovornom poslovanju. Pokažite da je Vaša organizacija društveno odgovorna tako što ćete postati partner ICG i European Inspection and Certification Company za dobijanje sertifikacije SA 8000.